امداد رسانی

هواپیماهای کوچک و پرنده های بدون سرنشین این روزها علاوه بر تصویربرداری پیشرفت چشمگیری داشته اند و از مصارف سرگرمی

ادامه مطلب

کشاورزی

پیشرفت پهپادها حتیی به یخش های کشاورزی و سنتی نیز نفوذ کرده است امروزه برای کاربردهای مختلفی از پهپادها در

ادامه مطلب