کشاورزی

پیشرفت پهپادها حتیی به یخش های کشاورزی و سنتی نیز نفوذ کرده است امروزه برای کاربردهای مختلفی از پهپادها در صنعت کشاورزی استفاده می شود مانند اندازه گیری زمین های کشاورزی ,بازرسی محصولات, سم پاشی و… به عنوان مثال یکی از کاربردهای این تکنولوژی استفاده از دوربین های حرارتی در بررسی بازدهی خاک و تشخیص زمان بازتوانی خاک و کشف آفات است
پرنده MG1 یکی از نمونه های سم پاشی برای مزارع می که مقاوم به گرد وغبار و خوردگی صنعتی است و می تواند تا ۱۰ کیلوگرم آب را حمل کرده و مزرعه را آبیاری کند.از دیگر ویژگی های این پهپاد این است که ۲.۸ تا ۴ هکتار را در هر ساعت با ۴۰ بار آبیاری پوشش می‌دهد.
همچنین در زیر بدنه پهپاد مخزنی برای حمل مواد شیمیایی تعبیه‌ شده که از طریق ۴ نازل رو به پایین آب یا مواد شیمیایی را اسپری می‌کند و سرعت پخش ماده داخل منبع به صورت دستی یا اتوماتیک قابل تنظیم است.