واحد توسعه فناوری

از جمله رسالت های دپارتمان توسعه فناوریها بررسی نیازهای کشور در حوزه پهپادها،ارائه و جمع آوری ایده هایی برای رفع این نیاز ها است. این دپارتمان ارزیابی ایده های خلاقانه ، بلوغ ایده‌های فناورانه، تیم سازی و هدایت استعدادهای برتر دانشگاهی را بر عهده دارد و تیم ها را تا رسیدن به یک نمونه اولیه مهندسی همراهی می‌کند. دپارتمان توسعه فناوریها، راه را برای رسیدن ایده‌های نوآورانه افراد خلاق و فناور به نمونه‌های اولیه و مهندسی و در نتیجه قابلیت تجاری سازی هموار می‌کند.