واحد توسعه خدمات

دپارتمان توسعه خدمات متشکل از افراد دانشی است که در حوزه‌های گوناگون ارائه خدمات تجاری پهپادها فعال هستند که با ترکیب دانش برجسته افراد با بهره گیری از محصولات فناورانه جدید ، خدمات نوینی را ارائه می¬دهند. راه اندازی مرکزی به منظور توزیع تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز سخت افزاری و نرم افزاری و هم چنین ارائه آموزش های لازم جهت شرکت ها و گروه هایی می باشد که قصد ارائه خدمات در حوزه پهپادها دارند. از این رو  این دپارتمان به توسعه خدماتی که در ادامه آمده است خواهد پرداخت.